1

Zöld Óvoda

Hegyvidéki Önkormányzat

Álláshirdetések

Mackós Óvoda – 1126 Budapest, Németvölgyi út 46


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

1 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2023.12.31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1126 Budapest, Németvölgyi út 46

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb juttatások:

  • 30.000 Ft/hó illetménykiegészítés
  • Cafeteria bruttó 170.000 Ft/év
  • Pályakezdő pedagógusok részére a gyakornoki időre12.300 FT/hó illetménykiegészítés
  • Önkormányzatunk az Alkotás u. 21. szám alatti megújult épületben, a „Hegyvidéki Közszolgálati Fecskeház”-ban lakhatási lehetőséget is biztosít az újonnan felvett munkavállalók számára önálló családi otthonuk megteremtéséig. A szolgálati lakás bérbeadásának feltétele, hogy az igénylő megfeleljen a Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 34/2017. (IX. 27.) számú önkormányzati rendelet 18/A. §-ában foglalt feltételeknek.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus
  • magyar állampolgárság, hatósági erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség, munkába állás előtt egészségügyi alkalmasság bizonyítása a megfelelő vizsgálatokkal együtt;

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az érintettek megismerhetik, (adatvédelmi nyilatkozat)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2021. 08. 01-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Budaházi Márta óvodavezető részére a mackosovoda@gmail.com e-mail címen keresztül