5

Zöld Óvoda

Hegyvidéki Önkormányzat

Rólunk
Üdvözöljük a Mackós Óvoda honlapján!

 

 

A Mackós Óvoda a XII. kerület szívében, a Németvölgyi úton található. 1931-ben épült, az általános iskolával egy épületben helyezkedik el. Az eredetileg 3 csoportos óvodát a 80-as évektől bővítették, majd 2006-ban átépítették. Jelenleg a földszinten 4, az emeleten 2 csoportszoba kap helyet. 2009 nyarán megújult az óvoda bejárata, elkészült a 76 m2-es tornaterem, mely a mozgásigény kielégítését, a testnevelés magas szintű szervezését segíti elő. Az óvodapedagógusok a kor igényeit kielégítő nevelői szobában készülhetnek fel munkájukra. A régi tornateremből, szülői és alapítványi támogatással sószobát alakítottunk ki. A gyermekek kis létszámú csoportokban látogatják, míg a családok a délutáni időszakban vehetik igénybe a légúti megbetegedések megelőzése érdekében. A fejlesztő tornaszoba 2011 januárjára készült el.

Óvodánk udvara az urbanizációs ártalmaktól teljesen elzárt terület, mely az év minden szakában biztosítja a gyermekek számára a játék, a levegőzés és az egészséges testedzés lehetőségét. 2013-ban szülői, fenntartói, munkatársi összefogással újítottuk meg a felső udvarrészt (talajcsere, füvesítés, térkő lerakása).

 

 

Intézményünkben 14 főiskolai végzettségű óvodapedagógus – ebből 1 fejlesztő pedagógus végzettségű, 2 környezeti nevelő, 1 fő drámapedagógus,1 fő tanító és 1 fő óvodai szakértői másoddiplomával rendelkezik. A nevelő munkát 6 szakképzett dajka, 2 pedagógiai asszisztens, 1 konyhai dolgozó, kertész és óvodatitkár segíti. Gyermekszeretetünk, szakértelmünk, képzettségünk, segítőkészségünk, türelmünk megkönnyíti a gyermekek óvodai beilleszkedését, magas hatásfokkal biztosítja képességeik fejlődését, segíti felzárkóztatásukat és tehetséggondozásukat.

 

 

 

PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK: EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET – HAGYOMÁNY

Kép

Az Egészséges életmódra nevelés, a Hagyományőrzés, és a Környezeti nevelés a játékba épülve, tevékenységeken keresztül segítik az alapkészségek elsajátításához szükséges készségek, képességek fejlődését, fejlesztését.

 

Az egészség megőrzése, fenntartása az alapja mind a testi, mind a szellemi fejlődésnek. Az egészséges életmódra nevelést sokoldalú megközelítésben váltjuk valóra. Óvodai életünkben odafigyelünk a napirend rugalmas alkalmazására, a helyes életritmus kialakítására, a helyes táplálkozásra, testápolásra, az edzésre és a betegségmegelőzés lehetőségeinek megteremtésére.

 

A környezeti nevelés elősegíti a természettel kapcsolatban kialakítandó helyes viszonyulásokat, a pozitív érzelmi beállítódást. Fontosnak tartjuk az élőlények és a természet tiszteletét, szeretetét, az ember munkája révén létrehozott értékek megbecsülését és a közvetlen környezet rendjének megóvását, a gyermeki, környezetre figyelő, környezettudatos magatartás alapozását.

A tapasztalatszerzés alapjának a cselekvést tekintjük. Lehetőséget teremtünk arra, hogy minél több élményt, tapasztalatot gyűjtsenek a gyermekek saját természeti és társadalmi környezetükben. Olyan tanulási környezetet teremtünk a gyermekek köré, amelyben felfedezhetnek, kitalálhatnak probléma helyzeteket és törekednek megoldásukra.

Zöld Óvodaként kiemelten fontosnak tartjuk a fenntarthatóságra nevelést változatos környezetben /tankert, veteményes, kirándulások, kísérletezési lehetőségek, stb./. A környezeti nevelésben a cselekvés útján szerzett tapasztalatok, élmények megszerzését gazdag eszköztárunk biztosítja.

 

A hagyományőrzés lehetőségeinek kihasználásával közvetítjük a gyermekek felé a magyar népi kultúrát. Nevelőmunkánkban érvényre juttatjuk a népi-, és dramatikus játékok; népdalok- mesék, népi mondókák és a kézművesség személyiséggazdagító hatását.

A gyermekek fejlődését, iskolai életük zökkenőmentes kezdését e hármas egység működtetésével segítjük elő.

 

Együttnevelés a családi házzal

A gyermekek fejlődését a szülőkkel együttműködve, a családi nevelésre építve, azt kiegészítve támogatjuk.

Nagymértékben hozzájárulnak az együttgondolkodás, az azonos elvek szerinti nevelés alakításához a Családi Műhelyek, melyeket havonta egyszer, szerdánként a délutáni órákban szervezünk:

 

Macikonyha

Egészséges ételeket készítünk és fogyasztunk el együtt. Fontosnak tartjuk az egész család bevonását, a kulturált étkezési szokások erősítését az időszak aktuális jeles napok hagyományaihoz, szokásaihoz igazodva.

 

Fondóka Műhely

A családok itt is közösen ismerkednek a népi kismesterségekkel, technikákkal, jeles napokhoz kötődő kézműves tevékenységekkel. Közben az illeszkedő hagyománykör népdalait, mondókáit és szokásait elevenítjük fel.

 

Óvodánk életében való aktív részvételre ad lehetőséget a szülők bekapcsolódása projektjeink feldolgozásába, a „Szülői játszó délelőtt”, illetve a „Testvér-játszónap”. Farsangunkon a szülők jelmezbe öltözve vesznek részt. A mindennapok nevelő-munkájába enged betekintést a „Nyílt délelőtt”, valamint a csoportokról készült videó felvétel. Minden évben vendégül látjuk csoportjainkban a nagyszülőket. A tavaszi „Zöld sportnap”, az Anyák napi ünnepünk, a csoportok által szervezett évzáró kirándulásaink, az iskolába készülők búcsúztatásával egybekötött „Nyitva van a Fondóka” és a családi udvarrendezés mind az óvoda és a család kapcsolatának szorosabbra fűzését szolgálja.