5

Zöld Óvoda

Hegyvidéki Önkormányzat

Szakmai dokumentumok
Hegyvidéki Óvodai Egészségügyi Adatlap és Egészségügyi Nyilatkozat

Az óvodavezető által engedélyezett 3 napon túli hiányzás utáni szülői nyilatkozat a gyerrmek egészségi állapotáról


Hegyvidéki óvodai egészségügyi adatlap


Tisztelt Szülők!


A Mackós Óvoda Házirendjében foglaltaknak megfelőlen kérem szíveskedjenek a mellékelt adatlapot és nyilatkozatot kitölteni, és az óvodapedagógusnak átadni aznap, amikor gyermekük megérkezik csoportjába az óvodavezető által engedélyezett 3 napon túli távolmaradás után.

Budaházi Márta

óvodavezető